Historik

Styrelse

Information om strup-
och munhålecancer


Hur ansöker man?

Blanketter

Årsredovisning med verksamhetsberättelse

Presentation av beviljade ansökningar

Kontakt

HemStiftelsen Laryngfonden är en oberoende fond, stiftad av handikapp- organisationen Mun- och Halscancerförbundet. Förbundet är en riksomfattande organisation för människor som opererats/ strålats för
tumörer i öron näs- och halsområdet. Tal-, ät- och sväljsvårigheter är de funktionshinder som oftast kvarstår efter genomgången behandling.

Stiftelsen Laryngfondens ändamål enligt stadgarna 1 §:
"Laryngfondens ändamål är att främja forskning och utveckling, särskilt på hjälpmedelsområdet, inom områdena laryng-, hemi- och glossektomi (munhålecancer) samt främja vård och rehabilitering och ge stöd för behövande sjuka och opererade inom dessa områden, dock ej avseende sådant som åligger stat, landsting och kommun enligt gällande lagar, regler och praxis.
För detta ändamål äger fonden att mottaga och förvalta testamentariska och andra gåvor från enskilda, företag och organisationer.
Fondens styrelse kan för ovan angivna ändamål besluta om bidrag till enskilda, organisationer och institutioner.
Av avkastningen skall årligen minst tio (10%) tillföras kapitalet."