Hur ansöker man?


Sista ansökningsdag är 15 mars, 15 juli och 15 november.

Efter sista ansökningsdag sammanträder arbetsutskottet och ger ett förslag till hur styrelsen skall besluta avseende varje bidrag. En del ansökningar skickas till Medicinrådet för en sakkunnig bedömning. Ungefär en månad efter sista ansökningsdag är det dags för styrelsen att sammanträda och besluta om ansökningarna skall bifallas helt, delvis eller avslås.

Observera! Laryngfonden håller strikt på ansökningsdatumen och behandlar ansökningar endast vid ordinarie styrelsesammanträde. Styrelsen har sålunda ej möjlighet att besluta om bidrag före sammanträdet även om det brådskar. För sent inkomna ansökningar behandlas under nästkommande ansökningsperiod.

Medel kan endast beviljas för ansökningar som svarar mot bestämmelserna i Stiftelsen Laryngfondens stadgar 1 §.

Beviljade medel grupperas enligt nedanstående:
Grupp 1: Information, utbildning, forskning och medicinsk utrustning.
Grupp 2: Stipendier och konferenser.
Grupp 3: Rehabilitering och rekreation.

För mer information se ”PM till bidragsansökan” som finns att ladda ner nedan.

Blanketter att ladda ner