Integritetspolicy

För att du som person ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss finns denna integritetspolicy.

Stiftelsen Laryngfonden registrerar personuppgifter endast i de fall en fysisk person ansöker om bidrag från fonden. Registrering sker för enbart intern användning. I sådant fall registreras enbart namn och adress, aldrig personnummer. Denna registrering sker i en sammanställning över bidragsansökningar. Sammanställningen används enbart internt vid behandling av ansökan. Sammanställningen lämnas aldrig ut till utomstående.

Vi sparar sammanställningen i 5 år varefter uppgifterna raderas.

Vi registrerar inte eventuella uppgifter om personliga förhållanden, hälsotillstånd eller sjukdom. Om sådana finns i ingivna handlingar används dessa uppgifter endast internt inom styrelsen vid behandlingen av bidragsansökan men lämnas aldrig ut i pappers-eller elektronisk form till styrelsens ledamöter. Efter att bidragsansökan behandlats destrueras sådana ingivna handlingar/uppgifter.

Vi registrerar aldrig personuppgifter om våra bidragsgivare. Bidragsgivarens personuppgifter registreras inte heller i våra räkenskapshandlingar (bokföring), där enbart inbetalda belopp bokförs. Vi kommer inte sälja eller låna ut några personuppgifter.

Vi värnar om din integritet och skyddar dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och andra lagar och förordningar som gäller vid varje tidpunkt. Du har rätt att kostnadsfritt begära ut registeruppgifter om dig och även kräva att vi rättar felaktiga uppgifter.

Om du är missnöjd med fondens behandling av personuppgifter kan du vända dig till datainspektionen för framförande av klagomål.

Vid ändring av integritetspolicyn kommer ändringar att framgå på vår hemsida: www.laryngfonden.se

Om du har frågor eller behöver hjälp i anledning av vår policy kan Ni kontakta oss på telefon 0923-156 70 eller e-post info@laryngfonden.se.

Vi använder aldrig cookies.

Vår postadress är:
Stiftelsen Laryngfonden
Kärleksstigen 25
952 32 KALIX

Denna integritetspolicy antogs av Stiftelsen Laryngfonden styrelse den 5 september 2019.