Om Laryngfonden

År 1977 instiftades ”Laryngektomerades gåvo- och testamentsfond” under mottot ”Till fonden influtna medel användes, om donator ej särskilt föreskriver, till rehabiliterande åtgärder för behövande inom RLE”. RLE står för Riksföreningen för laryngektomerade, vilken 1991 bytte namn till Svenska Laryngförbundet. Avsikten var att skapa ett kapital vars avkastning sedermera skulle disponeras för laryngerades rehabilitering. 1991 skiljdes Stiftelsen Laryngfonden från Svenska Laryngförbundet och antog egna stadgar. Från början erhöll Laryngfonden gåvor med hjälp av bl.a. annonser i tidningen LARY (en tidning som ges ut av Svenska Laryngförbundet) och olika kampanjer. 1991-1992 startade dock försäljningen av brevmärken, vilket snabbt ökade Laryngfondens kapital. Några år senare, 1995, anlitade Laryngfonden fyra stycken bolag som kom att ansvara för Laryngfondens telefonförsäljning av korrespondenskort, ritade av Carl Anton, och brevmärken. Numera har insamling med hjälp av telemarketingbolag upphört.

1999 fick Laryngfonden ett 90-konto som står under bevakning av SFI, Stiftelsen för insamlingskontroll. SFI:s syften är att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård och naturskyd sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet, samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

Laryngfondens kontor var beläget i Uddevalla och därefter Bergshamra innan det bestämdes att kontoret fr.o.m. 2005-01-01 skulle flyttas till Kalix, Norrbottens län. Laryngfondens kansli ligger för närvarande i samma lokaler som vår ordförande Hans-Ola Fors advokatbyrå.

Årsredovisning 2022

Stadgar